kptny

PVC प्रोफाइल उत्पादन लाइन

 • पीवीसी प्रोफाइल उत्पादन लाइन

  पीवीसी प्रोफाइल उत्पादन लाइन

  मोडेल नं.: PVCPR-C51, PVCPR-C55, PVCPR-C65

   

  परिचय:

  *पीवीसी पाइप/प्रोफाइल बनाउने लाइनको यो श्रृंखला पेशेवर पीवीसी पाइप र ठोस पीवीसी प्रोफाइल उत्पादनहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो।