kptny

एजेन्ट हुनुहोस्

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको निरन्तर बृद्धि भई हामी तपाईंको देशमा हाम्रो मेसिनहरूको लागि एजेन्ट खोज्दैछौं। यदि तपाईंसँग उपकरण बेच्ने अनुभव छ वा तपाईं पछि बिक्री सेवा को क्षमता संग टीम छ, हामी संग सम्पर्क गर्न स्वागत छ।